Nieoceniona rola babci w życiu rodzinnym

Rate this post

Dziadkowie to skarb nieoceniony. Możemy być bardzo nowocześni, ale od rodziny nie uciekniemy, na dodatek bardzo wiele dzięki niej zyskamy. Nie bójmy się kochać swoje babcie i dziadków. Konieczne przeczytaj i dowiedz się — jak ważna jest rola babci w życiu rodzinnym. Jeszcze dziś sprawdź, co dają i w czym pomagają tradycyjnie dobre rady babuni.

Na jakiej podstawie rola babci w życiu rodzinnym jest uważana za bardzo ważną?

Miejsce człowieka w społeczeństwie określa i opisuje nauka zwana socjologią. Zgodnie z nią, każdy z nas posiada swoją pozycję społeczną, określana też statusem społecznym. Zajmowana w ten sposób pozycja w hierarchii społecznej wiąże się oczywiście z określonymi regułami, przywilejami, zasadami i obowiązkami. Zwykle z racji wieku panuje tu zasada, że im ktoś jest starszy, tym wyżej znajduje się w tej hierarchii. Reguły postępowania są tu natomiast związane nie z konkretnymi osobami, lecz z pozycjami społecznymi, które te osoby zajmują lub mogą zajmować.

Zgodnie z definicją socjologii, wszystkie pozycje społeczne narzucają piastującym je osobom określone „oczekiwania normatywne”, czyli „reguły postępowania właściwe dla tej pozycji”. W języku potocznym oznacza to, że każdy z nas ma swoje role społeczne, stanowiące „zbiór norm i wartości związanych z określoną pozycją społeczną, przypisany dla tej pozycji i wymagany dla każdego, kto pozycję tę zajmuje”. Taką właśnie, niezwykle ważną i znajdująca się na szczycie hierarchii pozycję społeczną zajmują dziadkowie. Można, więc powiedzieć, że rola babci w życiu rodzinnym i społecznym, podobnie jak i rola dziadka, stanowią niezbędny element takiej hierarchii.

 

Najważniejsze role społeczne i rodzinne

W zasadzie każdy z nas w swoim życiu odgrywa wiele ról. Wszystko zależy od jego etapu (najpierw dzieci, potem uczniowie, studenci, pracownicy, a na końcu emeryci i dziadkowie). Najważniejsze role rodzinno-społeczne w przypadku ludzi dorosłych, to niewątpliwie różne role rodzinne i zawodowe. Przykładowe role zawodowe to np. pracownik szeregowy, dyrektor, właściciel firmy, kontroler, księgowy itp.). Natomiast do grupy roli rodzinnych zaliczyć można w szczególności rolę dzieci, matki i ojca (rodziców) oraz babci i dziadka (dziadków). W przeciwieństwie do zawodowych role rodzinne są determinowane biologicznie, ponieważ są umocowane w rodzinie.

Czytaj również  Jak założyć bloga?

babcia z wnukiem w ogrodzie

Nie zawsze jednak musi to być faktyczna rodzina i genetyczne więzy krwi, czasem można, bowiem spotkać się ze zjawiskiem tzw. „babci przyszywanej”, „przyszywanej cioci”, czy rodziców zastępczych lub adopcyjnych. Podkreśla to w znaczący sposób, że najważniejsze są społecznie przypisane obowiązki (rola społeczna), które dany człowiek wypełnia, a nie jej cechy jako osoby i jej więzi z innymi ludźmi, z którymi ma relacje. W dzisiejszym świecie rola babci w życiu rodzinnym podobnie jak i rola dziadka zyskują podwójnie na znaczeniu. Ponieważ obecnie dzieci szybciej usamodzielniają się i odchodzą z domu. Zbytnio poświęcają się pracy i długo nie chcą zakładać rodziny. Niebezpieczny jest też spadek liczby tradycyjnych, zdrowych rodzin wielopokoleniowych.

 

Rola babci w życiu rodzinnym, podobnie jak bycie dziadkiem, zależą od pozycji społecznej, jaką dziadkowie zajmują

Zależy to również od oczekiwań społecznych (oczekiwania dzieci i wnuków oraz innych ludzi, np. dalszej rodziny, sąsiadów) oraz od samego człowieka. Rola babci w życiu rodzinnym zależy więc także od jej aktywności życiowej i społecznej, aktywności sportowej, zaangażowania w swoją osobistą kreację i wizerunek, a także od tego, jak spędza się czas wolny. Bardzo ważna w tej kwestii jest również motywacja i odwaga do podejmowania nowych ról, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację życiową (np. babcia sportsmenka, babcia pracująca). Doświadczone, dobre rady babuni zakładają też, że to nie wiek, lecz zdarzenia, w których uczestniczymy, stawiają nas co jakiś czas przed wyborem, że albo nowe role podejmiemy, albo będziemy z tym walczyć.

Gdy jednak dowiemy się pozostaniu dziadkiem lub babcią, nie warto kapitulować i załamywać się, że to zbyt wcześnie. Najlepiej jak najszybciej to zaakceptować i niczego nie unikać. Czasem jednak niektórzy zostają dziadkiem i babcią tylko teoretycznie, bo dzieci urodzą wnuki, ale nie podejmuje się realizacji związanych z tym oczekiwań społecznych. W takiej sytuacji dziadkujemy wnukom tylko w prawnym czy ogólnie przyjętym społecznie znaczeniu. Można rzec, że dziadkujemy wyłącznie formalnie, czyli na papierze. Nie jesteśmy jednak wtedy dziadkami w sensie rodzinno-mentalnościowym.

Czytaj również  Czy wiesz że ciekawostki o zdrowiu

 

Stawanie się babcią i dziadkiem to proces podobny do tego, jakim jest dojrzewanie do roli matki i ojca.

Pomyślność tego procesu zależy od wielu czynników, wśród których można wymienić m.in.: miejsce jednostki (babci i dziadka) w życiu rodziny, jej poszanowanie i charakter relacji z własnymi dziećmi, wykształcenie i zawód, stan zdrowia, stopień aktywności życiowej. Bardzo ważnym czynnikiem jest także stosunek dziadków do starości i własnego procesu starzenia się, a także postrzegania siebie, jako człowieka użytecznego na każdym etapie życia. Widać po ty, że ogromne znaczenie na bycie babcią i dziadkiem mają czynniki psychologiczne, które decydują o przystosowaniu się, lub nie do tej nowej roli dziadowania. Natomiast czynniki społeczne głównie nadają tej szacownej aktywności ludzkiej określoną powagę i wartość. Przejście na emeryturę i zostanie, dziadkami staje się wyzwaniem. Wymusza przecież zmianę stylu życia, przewartościowanie celów, inne zagospodarowanie czasu wolnego, a jednocześnie niezaprzestanie dbania o siebie, swoje zdrowie, sprawność i wygląd. Rola babci w życiu rodzinnym to przecież nie tylko rola służącej i opiekunki do dzieci.

rola babci w życiu rodzinnym

Dla starszych osób rodzina, czyli dzieci i wnukowie jest źródłem największej siły, wsparcia i motywacji do działań

Dziadkowanie i babciowanie to także rola niejako zastępcza i dodatkowa w stosunku do utraconej wraz z przejściem na emeryturę roli zawodowej. Przeniesienie swojej aktywności z pracy na wnuki i przyjaciół idealnie zapobiegnie frustracji wynikającej z możliwego poczucia starości i bezużyteczności. Tak dziadkowie mogą wiele dać swoim dzieciom i wnukom, jak i sami od nich czerpać. Dla osób starszych bycie babcią i dziadkiem stanowi podstawę ich prawidłowego funkcjonowania, pomaga odnaleźć swoje miejsce w nowej emerytalnej rzeczywistości, odkryć nowe możliwości aktywności i przyjaciół, zacieśnić więzy rodzinne, a także poszerzyć kontakty społeczne i odnowić te z powodu braku czasu zapomniane. Dla większości babć i dziadków dominującymi stają się jednak zdecydowanie relacje i wspólne przebywanie z własnymi dziećmi oraz wnukami.

 

Rola babci w życiu rodzinnym – konkretne korzyści i cele

Babcia zapewnia, wnukom piekę i wychowanie, gdy rodzice tego potrzebują i oczekują. To babcia przecież sprawuje opiekę nad wnukami, gdy akurat nie mogą tego uczynić rodzice, przedszkole, czy szkoła. Bardzo często dziadkowie organizują też wnukom wakacje. Role i znaczenie dziadków w rodzinie są inne niż role rodziców. Dziadkowie stanowią przy tym dla wnuków idealny wzór moralny, uosobienie mądrości i uczciwości. Działają więc niczym najlepsze autorytety i nauczyciele. Kształtują przez to ważne cechy ich osobowości jak np. odpowiedzialność, obowiązkowość, pracowitość, uczciwość, cierpliwość, prawdomówność, czy obowiązkowość.

Czytaj również  Hybryda żubra i krowy

Dziadkowie pokazują i objaśniają wnukom świat, kształtują ich poglądy, rozwijają u nich empatię, uczą jak okazywać uczucia oraz jak opiekować się innymi, uczą i podtrzymują tradycje kulturowe i rodzinne. Zastępujący od czasu do czasu rodziców dziadkowie muszą też oczywiście swoje wnuki rozpieszczać, przytulać, i kochać, a nawet nieco im pobłażać. Dziadkowie to także powiernicy tajemnic i zaufani pomocnicy w rozwiązywaniu wszelkich problemów, także tych z rodzicami. We wszystkim musi być wielka doza obopólnej miłości i szacunku. Modne od lat, finansowe i materialne wspomaganie dzieci i wnuków nie jest wcale konieczne, tym bardziej że nie wszyscy dziadkowie mają przecież odpowiednie ku temu zasoby finansowe. Miłości nie można poza tym kupować.

Babcia jako kobieta, a więc osoba potencjalnie łagodniejsza i bardziej wyrozumiała nić mężczyźni, odgrywa w tym wszystkim rolę naprawdę szczególną. Najważniejszą zaś rolą obojga dziadków jest utrzymanie całej rodziny jako ostoi tradycji i jednolitej całości. Otwartość na potrzeby dzieci i wnuków, troska, miłość, życzliwość i wieczna gotowość pomocy, to u dziadków cechy typowe jak u wszystkich osób starszych. Można powiedzieć, że taka jest właśnie dziejowa kolej rzeczy, takie funkcje pełnimy wraz z upływem lat. Podwaliny tego emocjonalnego zaangażowania zaczynają się w nas kształtować już w trakcie wychowywania własnych dzieci. Potem rozkwitają w pełni właśnie wtedy, gdy zostajemy dziadkami.

Leave a Comment