Znaki ostrzegawcze

1/5 - (1 vote)

Aby bezpiecznie i sprawnie poruszać się po drogach publicznych, niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych to bez dwóch zdań, jedne z najważniejszych obowiązków kierowcy. O ile znaki zakazu czy informacyjne dotyczyć mogą jedynie wybranych pojazdów, o tyle znaki ostrzegawcze obowiązują wszystkich. Właśnie dlatego, tak ważne jest odpowiednie reagowanie na charakterystyczne znaki w kształcie żółtego trójkąta. Co oznaczają znaki ostrzegawcze? W jakich odległościach od niebezpiecznych miejsc są one umieszczane? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, poznacie w naszym artykule. Powinien przeczytać go każdy kierowca.

 

Znaki ostrzegawcze i ich funkcja

Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie, to rozległe zagadnienie, które warto poznać jak najlepiej. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo nasze oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niestosowanie się do znaków ostrzegawczych może mieć bardzo negatywne skutki i najczęściej kończy się wypadkiem drogowym, kolizją czy uszkodzeniem auta. Znajdziemy je na każdej drodze, od najmniej uczęszczanych, lokalnych dróg gminnych, aż po największe i najbardziej tłoczne autostrady. Rolą znaków ostrzegawczych – jak wskazuje ich nazwa – jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwami na drodze. Niebezpieczeństwa te mogą wynikać zarówno z charakterystyki drogi, ukształtowania terenu, złych warunków atmosferycznych, czy pojawienia się innych uczestników ruchu drogowego.

Dlaczego znaki ostrzegawcze są tak istotne dla kierowców? Także dlatego, że przestrzegają przed zjawiskami, które nie muszą, ale mogą wystąpić, np. przelatującymi nisko nad jezdnią samolotami, czy przechodzącymi przez jezdnię dzikimi zwierzętami. Znaki ostrzegawcze zawsze zmuszają kierowcę do zachowania szczególnej ostrożności.

znaki ostrzegawcze na drodze

Znaki ostrzegawcze – jaka odległość

Odpowiedź na pytanie o to, jak wyglądają znaki ostrzegawcze jest prosta. Mają one kształt trójkąta, co odróżnia je od innych znaków drogowych. Jest to działanie przemyślane, tak, by kierowca z daleka dostrzegał ich charakterystyczny kształt i wiedział o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Znaki ostrzegawcze mają żółte tło, po to by w nocy były odpowiednio widoczne. Charakterystyczna dla znaków ostrzegawczych jest także czerwona obwódka, która dodatkowo wzmacniać ma widoczność znaku. Na żółtym tle znaku, umieszczany jest czarny symbol, zależnie od rodzaju znaku i charakteru niebezpieczeństwa, przed którym ostrzega. Na uwagę wskazuje także sposób, w jaki umieszczane na drodze są znaki ostrzegawcze.

Jaka odległość od miejsca wystąpienia niebezpieczeństwa powinna być zachowana, aby znak ustawiony był prawidłowo?

Czytaj również  Co to jest AdBlue i do czego służy?

Wszystko zależy od tego, na jakiej drodze-ustawia się znak. Na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi mniej niż 60 km/h, znaki ostrzegawcze umieszcza się nie dalej niż na 100 m przed wystąpieniem miejsca niebezpiecznego. Na drogach, gdzie można jechać szybciej niż 60 km/h, znak powinien być ustawiony w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego.

Znak drogowy A-17 dzieci
znak ostrzegawczy uwag dzieci

Znaki ostrzegawcze w innych państwach

Znaki ostrzegawcze w całej Europie wyglądają podobnie. Regulują to odpowiednie przepisy, m.in. Konwencja Wiedeńska o znakach i symbolach drogowych z 1968 r. Jedyne różnice, jakie możemy zauważyć, to inny kolor tła – w wielu państwach znaki ostrzegawcze nie są żółte, a białe. Wszędzie jednak mają one kształt trójkątów i te same symbole graficzne. Poniżej przedstawiamy charakterystykę znaków ostrzegawczych, które spotkać można na drogach.

Znaki ostrzegające o zbliżaniu się do niebezpiecznych zakrętów:

w tej grupie znajdują się znaki: A-1 (Niebezpieczny zakręt w prawo), A-2 (Niebezpieczny zakręt w lewo), A-3 (Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo), A-4 (Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo). W przypadku znaków A-3 i A-4, drugi zakręt może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Znak mówi nam tylko o kierunku pierwszego z zakrętów.

znaki ostrzegawcze przejście dla pieszych
znak ostrzegawczy przejście dla pieszych

Znaki ostrzegające o zbliżaniu się do skrzyżowania:

w tej grupie znajdą się znaki: A-5 (Skrzyżowanie dróg), A-6a (Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach), A-6b i A-6c (Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występująca odpowiednio z lewej lub prawej strony), a także A-6d i A-6e (Wlot drogi podporządkowanej odpowiednio z lewej i prawej strony). O dojeździe do skrzyżowania ostrzega także znak A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu), który jako jedyny ma kształt odwróconego trójkąta i nie posiada żadnych symboli graficznych. Zobowiązuje on kierowców, wjeżdżających na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej, do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom, jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Z kolei znak A-8 (Skrzyżowanie o ruchu okrężnym), ostrzega o zbliżaniu się do ronda, czyli skrzyżowania, na którym obowiązuje ruch okrężny.

Czytaj również  Samochód na abonament

Znaki ostrzegające o zbliżaniu się do przejazdów kolejowych

W tej grupie znajdują się znaki A-9 (Przejazd kolejowy z zaporami) oraz A-10 (Przejazd kolejowy bez zapór). Z kolei znak A-11 przestrzega przed poprzeczną nierównością na drodze, która może utrudniać ruch w danym miejscu. Podobny do niego zna A-11a informuje zaś o progu zwalniającym, czyli obiekcie drogowym, którego zadaniem jest ograniczenie prędkości pojazdów. Progi zwalniające umieszczane są w terenie zabudowanym, w okolicy miejsc szczególnie uczęszczanych przez pieszych. Znaki ostrzegawcze A-12a, A12b, A12c, ostrzegają przez zwężeniem jedni (obustronnym, występującym po prawej stronie, występującym po lewej stronie). Kolejne znaki to: A-13 (Ruchomy most), A-14 (Roboty na drodze), A-15 (Śliska jezdnia), A-16 (Przejście dla pieszych) i A-17 (Uwaga dzieci). Ten ostatni znak może pojawić się w sąsiedztwie szkoły, placu zabaw lub innego miejsca uczęszczanego przez dzieci.

znak ostrzegawczy zwierzęta gospodarcze
Znak drogowy A-18a: Zwierzęta gospodarskie

Inne znaki ostrzegawcze

Znak A-18a (Uwaga na zwierzęta) ostrzega przed wtargnięciem na jezdnie zwierząt domowych, zaś znak A-18b (Uwaga na zwierzęta dzikie) – leśnych. Znak A-19 ostrzega przed bocznym wiatrem, A-20 przed wjazdem na odcinek o ruchu dwukierunkowym. Znak A-21 ostrzega przed przejazdem przez tory tramwajowe. Znaki A-22 i A-23 ostrzegają odpowiednio o niebezpiecznym zjeździe i stromym podjeździe. A-24 to ostrzeżenie przejeździe dla rowerzystów, zaś znak A-25 ostrzega kierowcę o spadających odłamkach skalnych. Znak A-26 (Lotnisko), ostrzega przed przelatującymi nisko nad jezdnią samolotami w pobliżu lotnisk. A-27 (Nadbrzeże lub brzeg rzeki) to znak, który ostrzega przed odcinkiem położonym blisko, lub przebiegającym wzdłuż brzegu rzeki. Znak A-28 zwraca uwagę na sypki żwir na poboczu. Z kolei A-29 ostrzega przed zbliżeniem się do miejsca, w którym ruch kierowany jest przez sygnalizację świetlną. Znak ostrzegawczy A-30 ostrzega kierowców przed innymi niebezpieczeństwami, których nie określają żadne znaki drogowe. Pod takim znakiem często spotyka się tabliczki z nazwą niebezpieczeństwa lub jego symbolem graficznym. Znak A-31 ostrzega o niebezpiecznym poboczu (najczęściej miękkim). Znak A-32 przestrzega przed oszronieniem jezdni lub gołoledzią, a znaki ostrzegawcze A-33 i A-34 ostrzegają o zatorze i wypadku drogowym.

Czytaj również  Twój pierwszy samochód

wszystkie znaki ostrzegawcze

Leave a Comment